Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů: Odesláním formuláře souhlasím, že bude společnost CATEXO TRADE s.r.o. (IČ: 05636108) (dále jen Správce) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 mnou poskytnuté osobní údaje za účelem zprostředkování pracovních nabídek a zařazením do databáze uchazečů o zprostředkování zaměstnání. Správce funguje jako zpracovatel a osobní údaje může v souladu s výše uvedeným účelem poskytnout třetím stranám. Třetí stranou jsou myšleny společnosti, které inzerují nabídky práce na portálu Prosteprace.cz a společnost HUNT4you s.r.o. (IČ: 08469580), se sídlem Hynkov 115, 78333 Příkazy, která je agenturou práce s platnou licencí úřadu práce a může zprostředkovat nabídky práce aktivním uchazečům o zaměstnání.

Tento souhlas uděluji na dobu jednoho roku.

Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na: (I) na přístup k osobním údajům (gdpr@prosteprace.cz), (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (gdpr@prosteprace.cz), (III) podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy (gdpr@prosteprace.cz), (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním (gdpr@prosteprace.cz), (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na přenositelnost údajů a (VIII) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.